gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ХVІ-ТИЯТ НАЦИОНАЛЕН МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО


Публикувано на 02 април 2021 г.


Скъпи приятели, стартира XVI-ият национален маратон на четенето. Инициатива, с която всички ние се опитваме да покажем повече от друг път любовта си към книгите и четенето. Да споделим хубава книга, да стимулираме децата да четат.
Поставяме началото на маратона с видео на д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра. Той чете откъс от книгата на Николай Чуковски „Капитани на фрегати”, за пътешествията на мореплавателя и откривателя Джеймс Кук.
*Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8087
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8087