gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО:Изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра, във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната и пандемията от COVID-19


Публикувано на 05 април 2021 г.


Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че за срок до отмяна на въведената извънредна епидемична обстановка в страната, автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми ще се изпълняват с часове на тръгване, както следва:

 

От общинската транспортна схема на Община Силистра:

 

 

 

 

 

 

 

 

През делнични дни:

 

 

През празнични и почивни дни:

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно:

 

 

През делнични дни:

 

 

 

От понеделник до петък:

 

 

В събота:

 

 

 

 

 

 

 

От областната транспортна схема от квотата на Община Силистра:

 

 

 

 

 

 

 

От републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горепосоченото изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра е съгласно получени в общината уведомителни писма и предложения от превозвачи за намалено изпълнение на автобусни линии, поради въведената извънредна епидемична обстановка в страната и намаления пътникопоток, както и по информация от Автогара Силистра. При последващи промени в изпълнението ще Ви информираме допълнително.

 05.04.2021 г.
гр. Силистра

 Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8089
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8089