gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2006", СЕЛО АЙДЕМИР


picture

Публикувано на 07 април 2021 г.


Народно читалище "Паисий Хилендарски-2006", село Айдемир е читалище на традицията и новаторството. Основни направления в дейността му са съхранение на българските народни обичаи и духовност.
Снимките са от изложба "От раклата на баба". На нея са представени типични Айдемирски мъжки и дамски носии. Характерното за тях е , че всички елементи са изработени ръчно, а ромбоидно зашитите дантели на престилките са характерни само за това населено място. Изложбата е единствената по рода си в село Айдемир . Представянето и беше изключително събитие за селото и бе посетена от много хора от на- различни възрасти. Поради големия интерес , срока за нейното разглеждане бе удължаван няколко пъти .
Лазарската група към читалището се състои от участници в кръжока по фолклор и етнография, изучаващи и поставящи на практика богатството на българската фолклорна традиция.
Лазаруването е обичан пролетен обичай в село Айдемир. Лазарките могат да бъдат само неомъжени момичета. Облечени са в типични айдемирски носии, с някои задължителни атрибути - цвете или венче на главата, обути с домашно ушити терлици.
Всяка година на Лазаровден се събират на уговорено от тях място, след което посещават къщите и пеят лазарски песни - "Чемшир конче, Лазаре", "Лазаре, Лазаре". Обект на наричанията им са най-често млади момчета от семейството, както и цялото семейство.
Обичаят продължава и на другия ден - Цветница, когато момичетата се събират задължително до воден обект - чешма, поток, рекичка, където пълнят малко менче с вода, пускат в него пръстените си и гадаят за кого ще се омъжат. Обичаят се нарича " Пеене на пръстените". Придружен е с много песни, хумор и подмятания.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8092
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8092