gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 08 април 2021 г.


на 12 април 2021г., при спазване на всички противоепидемични мерки ще възстановят работа детските градини и детските ясли на територията на общината. Всеки директор на детско заведение ще прецени колко от групите ще заработят, в зависимост от заявките на родителите на деца, които посещават градина/ясла.
Родителите ще бъдат информирани от служителите на детското заведение, което посещава детето им.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8099