gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ-1940", СЕЛО СРЕБЪРНА, ОБЩИНА СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 16 април 2021 г.


Народно читалище „Възраждане-1940“, село Сребърна е с 80 годишна история. Съхранени са духът, фолклорът, обичаите и традициите на селото. Културното наследство на Сребърна се предава от поколение на поколение. Колективите към читалището взимат участие в общински, национални и международни фестивали в страната и чужбина.
Народно читалище „Възраждане-1940“, с. Сребърна е домакин на два големи фестивала - Хумористичен фестивал "Сребърна пее и се смее" и Кулинарен фестивал "Гозбите на Добруджа".
Участието на читалището в онлайн прегледа на читалищната самодейност в община Силистра започва с представяне на автентични народни носии, характерни за нашия регион.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8117
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8117