gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 27 август 2021 г.


Заповядайте на шестото издание на „Празник на динения маджун“ в местността „Гизлиджа“ в с. Смилец на 29.08.2021 г.
Добре сте дошли!
Празникът ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, наложени в страната.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8458