gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 13 септември 2021 г.


Уважаеми ученици и родители,
На 15.09.2021 г. от 9.00 ч. ще бъде тържествено посрещнат новият випуск – 8. клас на ПМГ „Св. Климент Охридски“, както и учениците от 5. клас.
Откриването на учебната 2021 – 2022 г. ще се проведе според противоепидемичните изисквания и насоки при извънредни ситуации.
От учениците от 6., 7., 9., 10., 11. и 12. клас се изисква да бъдат в класните си стаи не по-късно от 8,45 ч., като те ще отбележат началото на учебната година заедно с класните си ръководители.
*ПМГ "Св. Климент Охридски" - гр. Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8500