gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 16 септември 2021 г.


Кметство Проф. Иширково участва, спечели и осъществи проект на ПУДООС- „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021″ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ детската площадка ,беше обновена с нови съоръжения за игра и отдих на децата и техните родители.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8508