gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДОБРОВОЛЦИТЕ НА БМЧК, ЗАЕДНО С ДЕРБАК УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ПО ВРЕМЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ


picture

Публикувано на 17 септември 2021 г.


На 11 септември - Световният ден на Първата помощ доброволците на БМЧК – Силистра, заедно с ДЕРБАК, участваха в обучение за оказване на помощ на пострадали по време на земетресение. Ръководителите на доброволческият екип имаха разработен сценарий, в който всички участници изпълняваха определена роля и бяха разпределени по екипи за ПДП, Възстановяване на семейни връзки и Психосоциална подкрепа. В обучението имаше заложени и модули по ориентиране и работа с радиостанции. За пореден път тренировката на терен се оказа ползотворна. В учението взеха участие и членове от дружеството „Доброволци на мотори“ и най-малките „Приятели на БМЧК“.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8514
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8514