gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

14-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА


picture

Публикувано на 08 октомври 2021 г.


XIV Националната конференция по транспортна инфраструктура с международно участие е сред най-мащабните научно-професионални форуми в областта на транспортната инфраструктура в България и региона. Форумът се провежда в гр. Несебър на 7 и 8 октомври 21г.
Община Силистра участва с презентация на тема: „Дунав мост Силистра - Кълъраш естествен завършек на скоростен път по направлението "Силистра - Шумен - Ямбол - Лесово - Одрин", представена от д-р Юлиян Найденов- кмет на общината, инж. Тихомир Борачев зам.-кмет „Устройство на територията“ и главния архитект Марин Неделчев. По време на форума Десислава Паунова- представител на АПИ, с презентация посочи като приоритет за следващия програмен период изграждането на мост Силистра –Кълъраш.
*За форума от сайта на организацията:
Конференцията събира на едно място изтъкнати представители на релевантните научни среди, държавни институции за провеждане на активна политика за развитие и сближаване на регионите от и извън ЕС в контекста на геостратегическото значение на Европейски транспортен коридор №9. Тя се провежда ежегодно от 2007 г. насам. Организаторите ѝ са: Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към УАСГ, Институт по транспортно строителство и инфраструктура, Националният комитет на България към Световната пътна асоциация (PIARC) – Сдружение „Български форум по транспортна инфраструктура“. Събитието се провежда под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.с международно участие“ е най-големият форум в областта на транспортната инфраструктура в България и на Балканите, утвърден в представянето и обмена на иновативни идеи и решения в изграждането, поддържането и управлението на транспортната инфраструктура.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8595
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8595