gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ НА ФОТОКОНКУРСА "ГРАДЪТ КРАЙ РЕКАТА"


Публикувано на 13 октомври 2021 г.


Обявеният през месец юни фотоконкурс "Градът край реката" ще бъде удължен до края на 2021г.
Р Е Г Л А М Е Н Т
I. Организатор:
Фотоконкурсът се провежда по инициатива на Ученически парламент, Силистра, с подкрепата на Община Силистра и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
II. Цел:
Целта е младите хора да уловят във фотографски кадър интересни мигове, места за отдих, знакови пространства - училищни дворове, класни стаи, културни сгради и обекти, красива природа, знакови елементи от градската среда.
III. Условия за участие:
• Право на участие имат ученици и младежи на възраст от 14 до 18 години;
• Всеки участник представя до 3 броя авторски снимки, придружени с Декларация за предоставяне на право за ползване, формат JPEG с максимален размер на снимката до 10 МB;
• Фотографиите да са придружени с кратко заглавие, информация за мястото, на което е направена снимката, име и фамилия на участника, години, адрес, телефонен номер (за обратна връзка);
• Фотографиите да са направени през 2021година:
- да не са използвани в други конкурси;
-да не са допълнително художествено обработвани;
• Снимките да бъдат оригинални, без тяхното заснемане да излага на риск здравето и живота на техния автор и/или други участници в т.ч. животни и растения.
IV. Начин за участие във фотоконкурса:
Краен срок за участие: 15.12.2021г.
Жури ще оцени снимките по критерии - художественост на творбите, придържане към основните фотографски правила за композиция.
Най-добрите 50 фотоса ще бъдат отпечатани във формат А4 и ще бъдат изложени в Заседателната зала на Община Силистра. Част от фотосите ще бъдат използвани за създаването на композитна творба отпечатана и поставена на билборд в централната градска част. Снимките ще могат да бъдат достъпни и във Facebook страницата на Община Силистра след приключване на конкурса.
Ще бъдат присъдени следните награди:
• За I-во място - предметна награда на стойност 100,00 лв.;
• За II-ро място - предметна награда на стойност 70,00 лв.;
• За III-то място - предметна награда на стойност 50,00 лв.;
• Три поощрения - предметна награда, всяка на стойност 30,00 лв.
V. Обработване на лични данни и публичност:
С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
VI. Авторски права:
С участието си в конкурса авторите предоставят правата върху снимките на Община Силистра за използването им с нетърговски цели .
ЗАБЕЛЕЖКА:
*Снимките се изпращат на имейл sil_oobr@abv.bg, заедно със сканираната декларация или се носят на флашка на място в отдел "Образование и младежки дейности" към Община Силистра, всеки работен ден от 8.00ч.-12.00ч и от 13.00ч -17.00ч
*Срокът на конкурса се удължава поради епидемичната обстановка в страната и в отговор на интереса на подрастващите към изява в областта на фотографията.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8608
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8608