gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"С ГРИЖА И РАЗВИТИЕ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ" ТОВА Е ДЕТСКА ГРАДИНА "РОЗА"


picture

Публикувано на 08 ноември 2021 г.


На 05.11.2021г., под ръководството на Екипа за подкрепа на личностно развитие в състава, на който влизат логопед, ресурсни учители и психолог, се проведе открита ситуация с децата от четвърта А група. Чрез нея беше създадена възможност за развитие и участие на всички деца в предвидените дейности по обща и допълнителна подкрепа.
За да посрещнат гостенката ,,Есен“, децата трябваше да преминат през няколко ,,задачки-загадки“, които включваха богат картинен материал, определяне на звуко-буквен анализ и избор на правилна графема изобразена върху кестен. Също така, участниците в ситуацията работиха и върху езикова игра с карти, която е особено подходяща за насърчаване на децата да говорят свободно и да разказват. Голям интерес предизвика у децата възможността да докосват и почувстват буквите, като ги запълват с натурални материали. Така те опознаха писмените знаци стимулирайки различни сетива. А чрез арт-терапевтичните техники на взаимодействие, есента стана още по-красива. Това е една от многото предстоящи групови активности, чрез които ЕПЛР се стреми ежедневно да се грижи за развитието на всяко дете.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8675
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8675