gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 09 ноември 2021 г.


Утре, 10.11.2021г., от 09:30 до 11:00 часа ще бъде на достъпна демонстрационна машина за гласуване в спортно училище "Дръстър".  А от 09:00 до 11:00 часа такава ще има и в НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - 1966" (кв. Гагарин).
Във фоайето на кино салона на Община Силистра демонстрационната машина ще бъде достъпна до края на работната седмица - петък, 12.11.2021г., от 09:00 до 17:00 часа.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8678