gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 22 НОЕМВРИ 2021 Г.


picture

Публикувано на 19 ноември 2021 г.


Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
1 началник, склад, средно образование
1 готвач, средно образование
1 огняр, водогрейни котли ,средно образование
2 продавач-консултанти, средно образование
10 военнослужещи, войници, средно образование
1 чистач/ хигиенист, средно образование
2 началници, смяна, средно образование
1 счетоводител, средно образование, „Счетоводство”
1 шлосер-електрозаварчик, средно образование
1 шофьор, автобус, средно образование, кат. DE
1 шофьор, тежкотоварен автомобил, средно образование
2 монтажници, метални конструкции, средно образование
1 работник, кухня, средно образование
1 логопед, висше образование „ Логопедия”
2 машинни оператори, производство на картонени изделия, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил -12 и повече тона, средно образование, кат. ВЕ, СЕ
1 резач, греди и пръти, основно образование
21 лекари, висше образование, Медицина
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
14 медицински сестри, висше образование здравни грижи
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
- За обучение по време на работа
2 продавач-консултанти, средно образование
Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб”,
на ОП “Развитие на човешките ресурси
1 общ работник промишлеността, желание за работа, сръчност, бързина /последваща заетост/
3 сервитьори,средно образование
1 сладкар, средно образование
1 майстор, производство на хлебни изделия, да знае процеса на приготвяне на малограмажни и стандартни баници и други бързи хлебни изделия, средно образование
5 продавач-консултанти , средно образование
1 касиер, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил, свидетелство за управление МПС кат. С + Е. отговорност и коректно отношение към работата, дигитална карта, свидетелство за психологическа годност, професионална компетентност
1 работник,кухня, средно образование
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
2 работници поддръжка, основно образовaние
3 машинни оператори дървообработване, основно/средно образование
5 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/средно образование
3 строителни работници, основно образование
1 водач на мотокар, средно образование, свидетелство за управление
1 продавач – консултанти, средно образование
1 общ работник, без изисквания за образование
1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование
1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит
2 акушерки, висше образование, специалност “Медицина“
1 шофьор, основно образование, кат. „С“
1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол
3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност “Медицина”
7 медицински сестри, висше образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
- За обучение по време на работа
4 чистач - хигиенисти
**Работни места, разкрити по ПроектBG05М9ОР001-1.106-0001“Заетост за теб“ на ОП“Развитие на човешките ресурси“
1 дърводелец, мебелист
1 помощник кухня
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
1 монтажник, електрооборудване, основно образование, двусменен режим на работа
2 контрольори, качество, няма изискване за образование, проф. опит, осигурен транспорт
4 машинни оператори, кроене, няма изискване за образование, проф. опит, осигурен транспорт
4 гладачи, ютия, няма изискване за образование, проф. опит, осигурен транспорт
2 монтажници, електрооборудване, средно образование, английски език – говоримо, проф. квалификация, „ Водач на електрокар и мотокар” е предимство
3 работници, сортировачи, няма изискване за заемане, трисменен режим на работа
1 медицинска сестра, висше образование, специалност „Медицинска сестра”
6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност „Медицина”
*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8697
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8697