gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № ЗК-1727/ 22.11.2021 Г.


Публикувано на 22 ноември 2021 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/2021/22.11.2021-0630b2f66242aa755019179ab928f6451.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8699