gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"


picture

Публикувано на 23 ноември 2021 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА
Литературно сдружение „Реката и приятели”
Регионална библиотека „Партений Павлович”
О Б Я В Я В А Т
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
„Любовта е пиянство или пиянство от любов"
под патронажа на д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Тема на конкурса: Любовта и/или виното - 14 февруари – Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан.
Регламент: Право на участие имат лица над 18 години. Нямат право на участие наградените автори от юбилейното двадесето издание. Конкурсът е анонимен. Авторите изпращат голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение; малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/. Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното. Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. Не се приемат творби по електронна поща. При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.
Краен срок за получаване на творбите: 14.02.2022 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/.
Адрес за получаване на стихотворенията:
7500 гр.Силистра, Община Силистра, ул.„Симеон Велики” 33, стая 314, за конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”.
За повече информация: e-mail: culture@silistra.bg и тел: 086/816 273
Ще бъдат връчени три парични награди от Община Силистра и Награда на Литературно сдружение „Реката и приятели”.
Творбите ще се оценяват от жури под председателството на поета Недялко Йорданов и членове – доц.д-р Румяна Лебедова и поетесата Мариана Стоянова.
Награждаването ще се състои на 24.02.2022 г. от 17:00 часа в зала „Диоген Вичев” на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра.
Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Силистра. – www.silistra.bg.
В противоепидемичната обстановка са възможни промени. При невъзможност да се осъществи награждаването в присъствена форма, организаторите ще се свържат с победителите и наградите ще им бъдат изпратени.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8700
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8700