gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 25 ноември 2021 г.


"Хидрофорсе" е прототип на плавателен съд задвижван от слънчева енергия и водородна клетка. Предстои да бъде административно регистриран и да е част от възможността да се разхождат туристически групи от 12 лица по реката, така щото Дунав да е коридор за свързаност, а не граница.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8709