gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ "ОТ ИГНАЖДЕН ДО КОЛЕДА - ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ" ОНЛАЙН ФОРМАТ 2021 г.


picture

Публикувано на 01 декември 2021 г.


Целите на фестивала са да се запази и предаде богатството на българския фолклор, свързан със символиката на празниците около Коледа.
🏆Фестивалът има конкурсен характер.
Организаторите очакват видеозаписи, съобразени с долупосочените изисквания за продължителност:
🎅Индивидуални изпълнители – до 6 минути
🎅Певчески групи – до 8 минути
🎅Обичаи и ритуали – до 10 минути
🎅Танцови групи и ансамбли – до 10 минути
📌Приканват се всички участници да спазват статута на фестивала, както по тематика, така и времево.
📌Изпълнения, които не отговарят на изискванията няма да бъдат качвани на страницата и оценявани.
📌Паралелно ще се проведе конкурс за обредни хлябове, коледни картички, сувенири и сурвакници, като ще се оценяват оригинални или сканирани/ снимани/ авторски произведения.
🏆Всички участници ще получат грамоти, а най-добрите, отличени от журито - и плакети.
Изпращайте видеозаписите си, придружени с кратка творческа справка, адрес и телефон за обратна връзка, на адрес:
probuda-1927g.botevo@abv.bg
⏳до 29.12.2021 г.
Имената на отличените ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на НЧ „Пробуда – 1927 г.” с. Горно Ботево – Читалище Пробуда Г. Ботево в началото на новата 2022 г.
Телефон за връзка: 0879315713
З А Я В К А
ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ
„ОТ ИГНАЖДЕН ДО КОЛЕДА – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ‘‘
Онлайн формат
декември 2021 год
Домакин на четвъртото издание
НЧ „Пробуда- 1927‘‘ с. Горно Ботево, общ. Стара Загора
УЧАСТНИК /ЧИТАЛИЩЕ, ДРУЖЕСТВО, КЛУБ/.:…………………………………………………………………
ГРАД /СЕЛО/ ОБЩИНА……………………………………………………………………………............
ХУД. РЪКОВОДИТЕЛ…………………………………………………………………………………………..
АДРЕС /П.КОД/…………………………………………………………………………………………………..
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ………………………………………………………………………………………
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА………………………………………………………………………………………….
ПРОГРАМА С КОЯТО ЩЕ УЧАСТВАТЕ:
ОБИЧАЙ/ до 10 мин./………………………………………………………………………………………………….
ПЕСНИ /певчески групи до 8 мин./………………………………………………………………………………………
ПЕСНИ /индивидуални до 6 мин./.............................................................................
ТАНЦИ / до 10 мин./………………………………………………………………………………………………………
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
ел.поща: probuda-1927g.botevo@abv.bg
тел.: 0879315713 - чит.секретар Гергана Вълчева
Попълвайки заявката потвърждавате съгласието си за публикуване, поставяне и по-нататъшна обработка на извършената работа в медиите, включително в Интернет/ социални мрежи/

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8721
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8721