gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НОВ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН ЗА ДЕЦАТА НА УЧИЛИЩЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"


picture

Публикувано на 03 декември 2021 г.


Община Силистра е една от 4-те общини с одобрен проект за изграждане на нов физкултурен салон в СУ “Н. Й. Вапцаров“, по Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища. Общинската администрация кандидатства в определените срокове и подаде проектно предложение по Модул 1 от Програмата, на стойност над 850 хиляди лв. Предстои процедура съгласно изискванията. След приключване на обекта близо 600 деца и младежи ще спортуват в здравословна среда и нормални условия.
https://www.mon.bg/bg/101044…

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8733
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8733