gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ФЕСТИВАЛ НА КОЛЕДАРСКИТЕ ГРУПИ "СТАНИ НИНЕ, ГОСПОДИНЕ"


picture

Публикувано на 08 декември 2021 г.


Традиционният фестивал на коледарските групи от Община Силистра „Стани нине, господине“ ще се проведе онлайн с представяне на групите, заявили участие.
Фестивалът се провежда под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов.
Kоледарската група при НЧ „Просвета-1907"
с. Проф. Иширково
Коледарската група при читалището съществува от преди 40 години .
По традиция коледарите тръгват из селото на Бъдни вечер срещу Коледа.
Участниците в обичая са само мъже и то главно ергени.
Коледарската група се води от цар(поп), който изрича коледарската молитва.
Коледарите са облечени с празнично облекло, характерно за иширковския район.
Костюмът се състои от: Риза,изработена е от бял памук нашита с червени конци, потури, червен вълнен елек, пояс, ямурлук или интирия, на главите си имат калпак с венец, направен от сушени сливи, захар на бучки и бонбони върху лескова коричка и вързани с червен конец. Калпака се закичва и със смин китка.
Още на къщния праг коледарската дружина буди стопанина с песента: “Ставай, ставай Дан Войвода”. Влезли в къщата, коледарите изпяват по няколко песни на стопаните. Песните са за момче или момиче. След песните коледарите получават ”вит превит кравай”, попът го поема с две ръце и изказва коледарската благославя. Със своето съдържание самата благословия е пожелание за плодородие, здраве и благополучие. След което дружината с песен напуска дома, за да влезе в следващия дом.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8752
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8752