gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Създадена е организация за надграждане на критичния участък от дигата на Айдемир


picture

Публикувано на 27 февруари 2012 г.


Създадена е организация за надграждане на част от дигата Сребърна-Айдемир, където има разрушен участък и риск от преливане на река Дунав заради високото ниво.
Днес кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, секретарят Ростислав Павлов и представители на службата за пожарна безопасност и защита на населението отново огледаха дигата, откъдето преминават тежки камиони, натоварени с дървесина.
Според специалистите компрометираният участък е с дължина 10-на метра и трябва да бъде надграден с около 70 см., за да бъде възстановена височината на защитното съоръжение. То предпазва от наводнение Айдемирската низина.
На площадката на предприятие «Зелен пазар» ще бъдат складирани 125 тона пясък пясък и 5 хиляди гумирани чувала. Работници от временната заетост ще обезопасяват критичния участък.
Със заповед на кмета на село Айдемир Денчо Георгиев е създадена дежурна група за денонощно наблюдение на дигата и нивото на река Дунав.
Всички действия са съобразени с Плана на община Силистра за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в частта «Наводнения» и със заповедта на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов от 21.02.2012 г. за недопускане на бедствени ситуации и човешки жертви.
Специалистите напомнят, че от високите стоежи на реката вероятността от избиване на подпочвени води в избените помещения е голяма, затова гражданите да вземат мерки за опазване на имуществото си.
За последното денонощие нивото на река Дунав при Силистра се е повишило със 197 см и е 634 см. От обед е отбелязан спад с 1 см, показва справка от Агенцията за поддържане и проучване на плавателния път на река Дунав (АППД).


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=880
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=880