gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 23 декември 2021 г.


Коледен базар на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Брадвари


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8806