gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРЕЗ 2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА СА ПОДПОМОГНАТИ 8 СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, В РАЗМЕР НА 7 424,12 ЛВ.


picture

Публикувано на 12 януари 2022 г.


От 2013 година Община Силистра подпомага финансово семейства и двойки с репродуктивни проблеми, със средства, предвидени в Бюджета на Общината, в съответствие с Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на  община Силистра, приет от Общински съвет – Силистра.

Средствата, предвидени за финансовото подпомагане на процедурите се гласуват всяка календарна година с Бюджета на Община Силистра, по предложение на Кмета на общината.

Размерът на помощта, която се отпуска на едно семейство/една двойка за финансово подпомагане се определя индивидуално и е в размер до размера на представените разходооправдателни документи, но не повече от 1000 лв.

Документите за финансовото подпомагане на процедурите по Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на  община Силистра се разглеждат от Комисия в състав от 9 души, сформирана със Заповед на Кмета на община Силистра, която включва Председател - зам.-кмет „Хуманитарни дейности” при Община Силистра, Секретар – представител на Дирекция „Хуманитарни дейности” при Община Силистра и членове - представители на Дирекция „ХД” при Община Силистра; общински съветници, представител на Фондация „Искам бебе” за гр. Силистра, специалист АГ, юрист.

Основна задача на Комисията е да разглежда и дава персонално решение, въз основа на комплексна оценка по всяко заявление за финансово подпомагане на български граждани (семейства и двойки), живущи на територията на Община Силистра за извършване на дейности по асистирана репродукция или безплодие, лечимо преди всички с методите на APT и по-конкретно чрез ин-витро оплождане.

През 2021 години са проведени 5 заседания на Комисията за разглеждане на заявления от семейства и двойки с репродуктивни проблеми.

Подпомогнати са осем семейства и двойки с репродуктивни проблеми.

Размерът на предоставената финансова подкрепа за 2021 г. възлиза на 7 424,12 лв.

За 2022 година, в Бюджета на Община Силистра са предвидени средства в размер на 10 000 лв. за подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми.

С Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на  община Силистра и необходимите документи за кандидатстване, всеки желаещ може да се запознае на електронните страници на Община Силистра и Общински съвет Силистра в раздел „Правилници“.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8825
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8825