gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПО СИГНАЛ НА ГРАЖДАНИ, СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОТДЕЛ "ИНСПЕКТОРАТ" СА УСТАНОВИЛИ НАРУШЕНИЕ


picture

Публикувано на 13 януари 2022 г.


В близост до контейнерите на ул. „Кълъраш“ и ул. „Гранична“, неизвестно лице е изхвърлило неправомерно голямо количество строителни отпадъци. За случая са уведомени инспекторите в Община Силистра. Направена е проверка. Извършителят е установен, наложено му е административно наказание- глоба. След което отпадъкът е депониран и участъкът е почистен от нарушителя за негова сметка.
Обръщаме се към обществеността да съдейства и да подава сигнали към отдел „Инспекторат“ при установяване на нарушения и неспазване на Наредбата за опазване на обществения ред и чистота в община Силистра на тел: 086 816 277.
*Снимката е направена през 2018г.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8826
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8826