gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 13 януари 2022 г.


Днес в заседателната зала на Общински съвет – Силистра се проведе среща – отчет на председателя д-р Мария Димитрова с журналисти. На срещата присъстваха и зам.-председателите г-жа Иванка Ташева, г-н Ивелин Неделчев и г-н Димитър Трендафилов.
http://obs-silistra.com/news.php?readmore=433


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8828