gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 20 януари 2022 г.


Гласувайте и подкрепете "Глутницата" в класацията на Радио Рок за българска рок музика на Z-Rockh ttps://zrockradio.bg/reynaers-top-30?fbclid=IwAR0Uj7ry1dzryWkO3sDvRfshEXZ6jtdMQCqaIrjUIh6MlvbDc6_RPWzQGiQ 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8840