gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 24 ЯНУАРИ 2022 Г.


picture

Публикувано на 24 януари 2022 г.


Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
1 машинен оператор, металообработващи машини, средно образование/ Машиностроене, металообработване и металургия/
1 шлосер- монтьор, средно образование
1 монтьор промишлено оборудване, средно образование
1 оператор, преса, средно обр.
2 лаборант, средно образование
1 чистач/хигиенист, средно образование
1 портиер, средно образование
1 военнослужещ, войник, средно образование
2 шофьори на автобус, средно образование, кат. В, С, D
1 военнослужещ, офицер, висше образование/ Финанси/
1 шлосер-електрозаварчик, средно образование/ Машиностроене, металообработване и металургия/
2 фелдшери, полувисше образование
10 лекари, висше образование / Медицина/
1 обслужващ бензиностанция/ газстанция, средно образование
1 производител, ръчно на хляб, основно образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 заварчик, средно образование
1 началник-склад, средно образование
3 фелдшери, полувисше образование
**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб”,
на ОП “Развитие на човешките ресурси ”:
1 хигиенист, основно образование
1 технически изпълнител, средно образование, желание за работа
1 пекар, няма изисквания за образование
1 салонен управител, средно образование, проф. опит 1г.
1 обслужващ, магазин, средно образование
5 продавач-консултанти , средно образование
1 работник, строителство, без изискване за образование
1 оператор, пътно-строителни машини, без изискване за образование
1 технически сътрудник, средно образование, работа с компютър
1 барман, средно образование
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
3 машинни оператори дървообработване, основно/ средно образование
1 пазач- невъоръжена охрана, основно образование
1 водач- лекотоварен автомобил, кат. B
1 фелдшер –ЦСМП, висше образование
5 лекари – ЦСМП, висше обр. магистър -Медицина
**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
-За обучение по време на работа
1 оценител, облекла, средно образование
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
1 работник, правене на колбаси, средно образование
1 общ работник, основно образование
1 транжор, основно образование
1 коляч на животни, основно образование
2 работник, сглобяване на детайли, основно образование
2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, основно образование
1 склададжия, средно образование, шофьор кат. B
1 фелдшер/лекарски асистент, висше обр. / Бакалавър, специалност „Медицина”/
6 лекари, висше образование/ Магистър, специалност „Медицина”/
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено,
че договорът е безсрочен.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8847
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8847