gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 04 март 2022 г.


По случай предстоящия празник на жената 8 март, ръководителя на ЦСРИ фондация "Съпричастие" Красимира Георгиева заедно с потребители от групите по трудотерапия подариха изплетени от тях терлици, мартенички и картички на дамите от ДПЛФУ с.Айдемир.
*Фондация "Съпричастие-Силистра"


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8942