gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 13 май 2022 г.


Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов преряза тържествено лентата при откриване на Двустранна търговска камара България - Румъния с председател Дору Драгомир и заместник-председател Светослав Кьосев, която бе открита днес на ул. “Дръстър“ в Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9127