gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОВЕДЕ СЕ 13-ИЯТ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ДОБРУДЖАНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНИ ПЕСНИ "С ПСНИТЕ НА ВАСИЛА ВЪЛЧЕВА"


picture

Публикувано на 16 май 2022 г.


Събитието се реализира от НЧ „Пробуда-1940“ с. Калипетрово, Община Силистра - Дирекция "Хуманитарни дейности", Кметство - село Калипетрово и Църковно настоятелство при ПХ "Св. ВМЧК Димитрий", с. Калипетрово, по инициатива на Валентин Сарафов - музикален педагог на ВШ "Звездица", при НЧ "Пробуда-1940", с. Калипетрово.
Специален гост на конкурса беше "Добруджанският славей" - Недка Симеонова и момичетата от Клуба за автентичен фолклор "Васила Вълчева", с ръководител - Петър Шиков.
На конкурса присъстваха внучките на Васила Вълчева - Величка Добрева и Елена Христова, както и дъщерята на певицата - Митанка Георгиева.
Участниците бяха оценявани от жури в състав: председател - Веселина Чернева - дългогодишен диригент на народни хорове, преподавател по народно пеене и изпълнител на народни песни, Галин Великов - старши експерт в общ. Силистра, музикант и певец, Анелия Радева - народна певица и музикален педагог в гр. Дулово.
Журито оцени участниците в следната класация:
1.Първа награда в първа възрастова група:
•Никол Николаева Добрева - ОДК гр. Силистра
•Ямур Технур Алиосман - „Пробуда-1940“, с. Колараци, общ. Тервел
2.Втора награда в първа възрастова група:
•Крисия Яворова Колева - ДГ 2 „Знаме на мира“, гр. Балчик
•Ярен Технур Алиосман - „Пробуда-1940“, с. Колараци, общ. Тервел
3.Първа награда във втора възрастова група:
•Кремена Елицова Кръстева - НЧ „Пробуда-1940“, с. Калипетрово, ВШ „Звездица“, р-л Валентин Сарафов
•Десислава Тодорова Жекова - НЧ „Доростол-1870“, гр. Силистра
4.Втора награда във втора възрастова група:
•Дерия Технур Алиосман - „Пробуда-1940“, с. Колараци, общ. Тервел
•Александра Николаева Михайлова - НЧ „Доростол-1870“, гр. Силистра
Всички останали участници получиха Грамоти за отлично представяне и поощрителна парична награда.
Кметът на с. Калипетрово - г-н Никола Узунов предостави специална награда – микрофон на Кристиана Деанова Еникова.
Протопрезвитер Добри Чаков, председател на ЦН при ПХ "Св. ВМЧК Димитрий", с. Калипетрово осигури специална награда - красива икона, която получи Грета Илиянова Аджемова и бе връчена от епархийския съветник - г-жа Цветана Цанова.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9141
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9141