gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

МАЛКИ ПОЖАРНИКАРИ В ДЕЙСТВИЕ


picture

Публикувано на 17 май 2022 г.


При реализиране на дейностите по проект „Врата до врата, различни и единни“ на ЦОИДУЕМ с Договор № БС 33.20-1-004/22.10.2021г. в студио „ Дигитален свят, деца, родители и учители от втора група „Многознайко“ при ДГ „Радост“ посетиха Районна служба по пожарна безопасност и се запознаха с благородната професия „пожарникар“. Децата видяха отблизо оборудването на пожарните коли и специалната екипировка на пожарникарите. Служителите разиграха ситуации от тяхното професионално ежедневие, а малките многознайчета за миг влязоха в ролята на пожарникари.
Екипът на ДГ „Радост“ благодари от сърце за емоциите, които те създадоха у децата!

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9144
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9144