gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ "ОТРАЖЕНИЯ"


Публикувано на 18 май 2022 г.


Организатор: Младежки център – Добрич, с подкрепата на Община град Добрич
Целта на конкурса е да даде възможност на младите хора, които имат интерес към необятния свят на поезията, да изразят красотата на българския език в стихове и да покажат своето усещане в рими.
1. Право на участие в конкурса имат всички младежи на възраст от 15 до 29 години, навършени към 31 декември 2022 г., разпределени в 2 възрастови групи:
 15 - 19 години
 20 - 29 години
2. Всеки участник може да изпрати до 2 непубликувани до този момент стихотворения на тема: “Отражения”.
3. Изпратените творби трябва да съдържат следната информация:
 трите имена на автора
 дата и година на раждане
 адрес за кореспонденция
 телефон за връзка, електронна поща
4. Стиховете трябва да бъдат изпратени най-късно до 20 юни 2022 г. на електронна поща: mcd.konkurs@gmail.com или на адрес:
Младежки център – Добрич
пл. Стария орех 1, п.к. 15
гр. Добрич, 9300
за Младежки конкурс за поезия „Отражения“
Награди:
Ще бъдат връчени предметни награди във всяка възрастова група.
Оценяване:
Компетентно жури ще оцени литературната стойност на творбите.
Резултатите ще бъдат обявени на 27 юни 2022 г. във фейсбук и интернет страниците на Младежки център - Добрич.
Участвалите в конкурса творби могат да бъдат използвани за електронни и печатни издания на Младежки център - Добрич, без да се заплащат права и обезщетения.
С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
За допълнителна информация: Мариела Рачева, тел. 0888 008 483; 058 602 691.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9150
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9150