gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СБИРКА ЗА УЧИТЕЛИ - ПЕНСИОНЕРИ


picture

Публикувано на 18 май 2022 г.


В навечерието на 24 май Клубът на учителя пенсионер "Иван Байчев", с председател доц. д-р Илияна Горанова, организира сбирка за учители пенсионери на 18 май 2022 г., посветена на творчеството на известната писателка Здравка Евтимова.
В РБ "Партений Павлович" се проведе неповторим празник на духа - със споделени мисли за разказите на талантливата авторка.
От името на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, г-жа Цветана Игнатова - директор дирекция " Хуманитарни дейности" поднесе поздравителен адрес, цветя и добруджански пити за уважаваните учители от Силистра.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9151
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9151