gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА ПО ПОВОД 24 МАЙ - ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ


picture

Публикувано на 20 май 2022 г.


На 20 май 2022 г. във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе тържествено събрание по повод Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост.
Гости на тържественото събрание бяха д-р Мария Стойчева – председател на Общински съвет-Силистра, Мария Недялкова – зам.-кмет Хуманитарни дейности на община Силистра, Катя Кръстева –областен управител на област Силистра, Минчо Йорданов – зам.-областен управител на Силистра, Драгомира Тодорова – директор на Държавен архив, Силистра, представители на Регионална библиотека „Партений Павлович“, директори на базови училища. Празника уважиха и представители на партньорски образователни организации от Румъния – от университета „Овидиус“ в Констанца и от лицея „Карол Първи“ в Остров. В тържеството участваха проф. д-р Пламен Даскалов -зам.-ректор на Русенския университет, доц. д-р Вяра Русева – декан на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“, доц. д-р – Светлозар Цанков – зам.-декан на факултет „Природни науки и образование“.
Традиционно на тържеството, посветено на 24 май, във Филиал Силистра се прави равносметка на постигнатото през годината и се отчитат постиженията на най-добрите.
Тази година наградата за най-висок успех от периода на следването от името на Областна администрация Силистра получи Александър Николаев Колев, четвърти курс, специалност „Педагогика на обучението по физика и информатика“. Наградата връчи г-жа Катя Кръстева – областен управител на област Силистра.
Община Силистра традиционно връчва награда на студентка майка с най-висок успех от периода на следването. Тази година наградата, връчена от Мария Недялкова – зам.-кмет Хуманитарни дейности, получи Стела Миткова Ценкова, четвърти курс, специалност „Педогогика на обучението по физика и информатика“.
Общински съвет Силистра за първа година връчва награда на студент с най-висок успех от курса на обучение и активна научно-изследователска дейност от инженерно-техническите специалности на Филиал Силистра. Наградата връчи д-р Мария Стойчева – председател на Общински съвет Силистра, а отличеният студент е Младен Николаев Кулев – четвърти курс, специалност „Автомобилно инженерство“ с успех Отличен 5.68. Той има две реализирани мобилности по Еразъм +, участие в международни изследователски екипи и участие с научни доклади в студентски конференции.
Бяха връчени и сертификати на студентите, които участваха в научната сесия за студенти, докторанти и млади учени, проведена в рамките на Майските празници.
Музикалните изпълнения от Биляна Димитрова (вокална школа „Мегатон“ с ръководител Миглена Илиева) и Михаил Илиев – носител на много музикални награди и член на клуб 2019, 2020 и 2021 на "Успелите деца на България" на Фондация "Димитър Бербатов", който тази година бе избран сред седемте най-силни кандидатури в категория „Изкуство“ на XI Годишни награди на Фондация „Енчо Керязов бяха истински духовен празник за гостите, преподавателите и студентите на Филиал Силистра.
Студентите и преподавателите на Филиал Силистра посрещат празника с много добри резултати в учебната и научноизследователската дейност и с надеждата за добър кандидатстудентски прием и нови успехи.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9165
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9165