gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Единадесет са фирмите участвали в конкурс със предмет "Разпределение и възлагане на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Силистра"


picture

Публикувано на 28 март 2012 г.


На 27. 03. 2012 г. (вторник) от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Силистра, започна отварянето на офертите за участие в конкурс за разпределение и възлагане на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Силистра. Комисия, назначена със заповед на кмета д-р Юлиян Найденов, председателствана от г-н Николай Николов – директор дирекция „Правна” отвори и разгледа постъпилите предложения, като провери наличието на документите по допустимост.

В конкурса участваха следните 11 дружества – превозвачи по реда на внесените конкурсни документи:
* „Етап – Адрес” – София
* „Груп плюс” – София
* „Скалар” ООД – Силистра
* „Юнион Ивкони” ООД – София
* „МИГ – Силистра” ЕООД
* „Ема Аутотранс” ООД – Силистра
* ЕТ „Мълния” – Иван Драганов
* ЕТ „Хари - 3” – Калипетрово
* ЕТ „Шанс - 56” – Силистра
* Т.А.Т. ООД – Тутракан
* „Яневи експрес” ООД – Силистра

При отварянето на пликовете, присъстваха упълномощени представители на участниците в процедурата.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=917
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=917