gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

В НАВЕЧЕРИЕТО НА 1-ВИ ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО ДЕЦАТА НА СИЛИСТРА РАЗКАЗВАТ ПРИКАЗКИ


Публикувано на 31 май 2022 г.


Втори ден деца - таланти представят най- интересните приказки на всички времена. Фестивалът на приказките е част от дейностите по проект „Мисията продължава”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и се осъществява от Община Силистра, отдел „Образование и младежки дейности“.
В двата дни от фестивала на 30 и 31 май участват над 120 деца от 7 детските градини, както и ученици от ОУ „Отец Паисий“, ОбУ „Св. Кл. Охридски“, с. Проф. Иширково и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Брадвари. Днес се представят театралните групи от Ателие „В чудния свят на приказките“, създадени по проекта.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9211
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9211