gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 22 юни 2022 г.


По повод 26-ти юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества Общински съвет по наркотични вещества, Превантивен информационен център по зависимости и Регионална здравна инспекция - Силистра организират информационна кампания в Дунавския парк на града. Инициативата ще се състои на 24 юни /петък/ от 16:00 часа. На вниманието на минувачите в началото на парка ще бъдат разположени маси с информационни и рекламни материали, възможност за тестване със симулационни алкоочила и симулационни очила за марихуана, демонстрация с апаратa Smokerlyzer за измерване на въглероден оксид в издишания въздух при активни и пасивни пушачи и пушещата кукла Сю.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9299