gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 05 август 2022 г.


Със Заповед № ЗК-1264/ 05.08.2022 г. от 05.08.2022 г. ще бъдат затворени за движение на моторни превозни средства (МПС) следните участъци от уличната мрежа в урбанизираната територия на град Силистра:
-  ул. „Петър Мутафчиев“ – от кръстовището с ул. „София“ до кръстовището с ул. „Петър Бояджиев“ – за 56 работни дни;
-  ул. „Александър Стамболийски“ – от кръстовището с ул. „Петър Мутафчиев“ до кръстовището с ул. „Генерал Тошев“ (източното платно за движение) – за 22 работни дни.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9401