gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДА ПАЗИМ ДУНАВСКИЯ ПАРК


picture

Публикувано на 05 август 2022 г.


Чрез постоянното видеонаблюдение на територията на Дунавския парк са установени нарушители, предимно деца и подрастващи, които променят настройките на напоителните кранове и струите на пръскачките, чупят или увреждат спирачните кранове на чешмите за питейна вода, оголват кората на стеблата на дърветата, унищожават растителни видове и цветя. Напомняме, Дунавският парк в Силистра е най- старият парк по българското поречие, обявен за модел на парковото изкуство, с изключително редки растителни видове, обновен и модернизиран обект с археологически комплекс на територията си, ремонтирани и оборудвани спортни терени и детски площадки. Ето защо, молим настоятелно всички родители да поговорят с децата си и да защитим общественото имущество. Напомняме, че отдел “Инспекторат“ ще продължат да съблюдават за реда в парка и ще бъдат налагани административно-наказателни мерки на нарушителите.
Днес отново бяха преоборудвани спортните мрежи на футболните врати на площадката и кошовете на баскетболните табла от ELICA PROcessing и ELICA YARD, изказваме благодарност на екипите им. За да имаме трябва да пазим направеното.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9402
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9402