gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ НА "ВИК" ООД СИЛИСТРА"


Публикувано на 08 август 2022 г.


Във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД Силистра“, в периода 08.08.2022 г. – 14.08.2022 г. ще се изпълняват строително монтажни работи по участъци от уличната мрежа на селата Калипетрово и Айдемир както следва:
1. село Айдемир:
-ул. „Цветарска“
- ул. „Златна Тона“
- ул. „Лозарска“
- ул. „Златна Панега“
- ул. „Волга“
- ул. „Равнец“
- ул. „Овчарска“
- ул. „Затона“
- ул. „Осен“
2. село Калипетрово:
- ул. „Круша планина“
- ул. „Добруджанка“
- ул. „Орехова“
- ул. „Петуния“
- ул. „Тимок“
- ул. „Касабска махала“
- ул. „Осогово“
- ул. „Нов живот“
- ул. „Янтра“
- ул. „Завалска китка“
- ул. „Чавдар“
- ул. „Гривица“

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9410
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9410