gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Фестивал "Сребърна пее и се смее"


picture

Публикувано на 08 май 2012 г.


На 12 и 13 май 2012 г. от 9.30 часа в Сребърна стартира Четвъртият хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее”. Два дни живописното дунавско селище ще се оглася от вицове, хумористични сценки, песни и танци от 59 индивидуални и колективни изпълнители.
Организатори на фестивала са кметство с. Сребърна с кмет Георги Иванов и Народно читалище „Възраждане – 1940” със секретар Елеонора Георгиева.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=950
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=950