gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДЕТСКИ ПЛЕНЕР В СЕЛО ВЕТРЕН


picture

Публикувано на 19 септември 2022 г.


Община Силистра и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организираха детски пленер в село Ветрен.
От 16-ти до 18-ти септември децата от школата по изобразително изкуство към ЦПЛР-ОДК с ръководител Елена Маркарян се насладиха на красотата на река Дунав и я запечаха в своите произведения. Идеята за детския пленер възникна при посещението на децата от школата на пленера „Човек и природа“, който се проведе миналия месец във Ветрен. Творбите на малките художници ще бъдат изложени на тържественото откриване на учебната година на ОДК.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9512
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9512