gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 02 декември 2022 г.


Център за кариерно ориентиране днес ви представя професия "Пчелар" с два проекта, създадени за инициативата "Месец на професиите през погледа на учениците 1 - 4 клас" .
Вижте изследователската работа на учениците от 4. Б клас от ОУ "Иван Вазов" - гр. Силистра.
Ръководители на проекта : Веселка Георгиева и Пламена Павлова
Партньори на Център за кариерно ориентиране и НАО "Галилео Галилей" в инициативата са: Община Силистра и МКБППМН.
Видеото https://www.youtube.com/watch?v=WWN3aTBeiqk


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9769