gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ТРИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДРЕХИ И ОБУВКИ СА ПОСТАВЕНИ НА КЛЮЧОВИ МЕСТА В ГРАДА НИ


picture

Публикувано на 02 декември 2022 г.


Контейнерите ще се обслужват от TexCycle. В тях гражданите могат да поставят ненужни дрехи и обувки, след като са сложени в торби за смет.Обръщаме внимание, че вещите не бива да са в насипно състояние. Не се допуска изхвърлянето на битови, стъклени, хартиени и др.отпадъци. Забранява се изхвърлянето на запалими материали.
Контейнерите са разположени на кръговото кръстовище на ул. "Седми септември ", на бул."Македония" до Бизнес инкубатора и до спирка "Болница".

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9771
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9771