gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 06 декември 2022 г.


Център за кариерно ориентиране продължава онлайн представянето на проектите, създадени за инициативата "Месец на професиите през погледа на учениците 1 - 4 клас" с изследователската работа на учениците от 3 В и 3 Г клас от ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Силистра.
Ръководител на проекта : Милка Мезева
Партньори на Център за кариерно ориентиране и НАО "Галилео Галилей" в инициативата са: Община Силистра и МКБППМН.
Видеото-  https://www.youtube.com/watch?v=AxCeOnOwHow


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9783