gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 19 декември 2022 г.


В кампанията “Месец на професиите” се включиха и ученици от Център за специална образователна подкрепа - гр. Силистра.
Вижте техния начин, по който се запознават със света на професиите.
От тях научихме много! Благодарим, че се включиха в инициативата!
Ръководител на проекта: ЕКИП на ЦСОП - гр. Силистра
Партньори на Център за кариерно ориентиране и НАО "Галилео Галилей" в инициативата са: Община Силистра и МКБППМН.
Видеото - https://youtu.be/Ru8jqDVJ9sE


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9844