gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 20 декември 2022 г.


На 11.12.2022 г. се проведе юбилейното XXX Коледно математическо състезание. В него участваха и отлично се представиха Богомил Димитров и Бирай Исмет.
Първо място и златен медал за Богомил, ученик от 3г клас с класен ръководител Светла Тодорова.
Поощрителна награда за Бирай, ученик от 2в клас с класен ръководител Руска Боранова.
Поздравления за учениците и техните учители!
*ОУ "Свети свети Кирил и Методий", град Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9849