gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 20 декември 2022 г.


Кампания “Месец на професиите” приключва с благодарности!
Благодарности към Вас, учениците - изследователи!
Благодарности към Вас, ръководителите на проекти и педагогическите съветници!
Благодарности за участието на професионалистите, представили своята дейност в проектите!
Благодарности към партньорите - Община Силистра и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни!
До нови срещи!
Светли празници!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9854