gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 20 декември 2022 г.


Благодарим на децата и учителите от 2.а клас от ОУ „Иван Вазов“, които се включиха в инициативата на Община Силистра и Ученически парламент - „Вълшебна Коледа“. Те изработиха оригинални картички, които ще бъдат дарени от членовете на Ученически парламент на деца и възрастни в неравностойно положение от община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9855