gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 24 януари 2023 г.


От тази сряда 25 януари за вас, малки приятели стартираме отново "Часът на приказката".
Мили родители, доведете вашето дете и се насладете на един приказен и вълшебен час!
Заповядайте в Детски отдел, всяка сряда от 11:11 ч.
*Регионална библиотека "Партений Павлович" - Детски Отдел Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9923